TEANMA手拉手会议系统-专业音频设备制造服务商

手拉手会议系统

讨论型嵌入式会议主席机 MC-2003

讨论型嵌入式会议主席机 MC-2003

MC-2003

了解更多 +
讨论型嵌入式会议代表机 MC-2004

讨论型嵌入式会议代表机 MC-2004

MC-2004

了解更多 +
讨论型会议主席机 MC-2001

讨论型会议主席机 MC-2001

MC-2001

了解更多 +
讨论型会议代表机 MC-2002

讨论型会议代表机 MC-2002

MC-2002

了解更多 +
红外线会议主席机 MC-9601

红外线会议主席机 MC-9601

MC-9601

了解更多 +
红外线会议主席机 MC-9602

红外线会议主席机 MC-9602

MC-9602

了解更多 +
讨论型会议主机 MC-2000

讨论型会议主机 MC-2000

MC-2000

了解更多 +
数字会议主机 MC-8000A

数字会议主机 MC-8000A

MC-8000A

了解更多 +